Waar we voor staan

EN71-richtlijnen


Wij ontwerpen en maken uw knuffels volgens de EN71-richtlijnen. Hierdoor krijgt uw knuffel het CE keurmerk toegekend. We werken ook samen met een onafhankelijk Amerikaanse keuringsinstantie die voor deze certificering zorgt.

Tijdens het productieproces wordt de kwaliteit van uw knuffels zorgvuldig gevolgd door onze eigen kwaliteitscontroleurs. In samenwerking met de keuringsinstantie controleren zij de kwaliteit van uw fluweelzachte knuffel.

Wij werken enkel samen met producenten die voldoen aan vooropgestelde normen voor haar medewerkers. Producenten zijn eveneens verplicht enkele documenten te ondertekenen en willekeurige inspecties te ondergaan. Op die manier verzekeren we u dat uw knuffels gemaakt worden in een veilige en betrouwbare omgeving.


Duurzaam ondernemen


Bij We R Hugs is maatschappelijk verantwoord ondernemen een topprioriteit. In de checklist voor het selecteren van leveranciers heeft We R Hugs enkele aandachtspunten opgenomen die het selecteren van ethisch verantwoord ondernemen stimuleert. Een belangrijk punt in deze checklist is dat onze leveranciers werken met medewerkers van 18 jaar en ouder. We R Hugs controleert haar leveranciers hier dan ook willekeurig op. Er wordt vervolgens op dit gebied een nultolerantie gehanteerd.

Het beleid van duurzaam ondernemen wordt eveneens bevorderd door te werken met leveranciers die hun onderneming gecertificeerd hebben. Deze certificering kan betrekking hebben op de ISO voor hun fabriek, de productieorganisatie en/of de kwaliteitscontrole. Daarnaast gebruiken we biologisch katoen om mee te werken aan een beter milieu. Zo wordt ook het leven van vogels, wilde dieren en het kwetsbaar ecosysteem beschermd.

Nuttige insecten blijven ongedeerd en komen niet in aanraking met pesticiden. Drinkwater blijft zuiver en komt niet in de buurt van gevaarlijke stoffen. Kortom, het gebruik van biologisch katoen is enorm gunstig voor een beter leefomgeving voor mens, plant en dier.


CE-markering


De CE-markering op het product van producenten en importeurs geeft aan dat het aan de wettelijke veiligheidseisen voldoet. Deze vereisten betreffen veiligheid, maar ook volksgezondheid en milieu. Producten die soortgelijke markering bevatten mogen binnen de Europese Unie vrij worden verhandeld. We R Hugs garandeert dat uw knuffels volgens bovenstaande richtlijnen worden geproduceerd.

Onze medewerkers en producenten in China gaan tot het uiterste om ervoor te zorgen dat de knuffels aan de wettelijke veiligheidseisen voldoen. Elke knuffel die door onze fabrikanten in China gemaakt wordt draagt dan ook de CE-markering. Bijkomend op de controle in China schakelt We R Hugs een extern bureau in om naleving op de wettelijke veiligheidseisen te onderzoeken. Producenten ondertekenen hiervoor de nodige documenten, die dan door onze medewerkers in China en België nauwkeurig worden nagekeken en bewaard.